Меню Затваряне

Пацентски огранизации

Жени без остеопороза

Асоциация “Жени без остеопороза” е пациентска неправителствена организация, създадена през 1998 г., пълноправен член на Международната фондация по остеопороза (IOF) и Международния пациентски алианс.
Дейността на Асоциацията е насочена към:
– повишаване информираността и разбирането за остеопорозата,
– мотивиране хората към действия, насочени към превенция, диагностика и лечение на заболяването,
– създаване на регионалните клонове на Асоциацията с оглед увеличаване ефективността й в различни райони на страната
Целите на Асоциацията са свързани с:
– превръщане в национален здравен приоритет на ранната диагностика и лечение на остеопорозата, за избягване на значимите икономически, социални и емоционални щети, причинени от заболяването, взимане на мерки срещу заболяването преди първата фрактура
– осигуряване на достъп до измерване на костната плътност,
– реимбурсиране на медикаментите, 
– подготвяне на образователни материали за пациентите, организиране на беседи, на социални контакти и маршрути на здравето
В десетгодишната история на Асоциацията се утвърдиха форми като:
– пациентски срещи-беседи, провеждащи се ежемесечно сред по-големи групи от пациенти и хора, които се интересуват от проблема с лектори – квалифицирани специалисти по остеопороза и специалисти от Центровете по остеопороза;
– Европейското училище за пациенти с остеопороза – провеждащо заниманията си ежемесечно от 2007 г. в София и други градове на страната;
– маршрути на здравето – дейността е продължение на партньорската иницитивата на СЗО, насочена към активно дълголетие “Разходка на прегръдката”, в която Асоциация “Жени без остеопороза” участва активно от самото й създаване и получи за това почетната грамота на СЗО;
– занимания по кинезитерапия – Асоциация “Жени без остеопороза” оказа съдействие в сформирането на групи по кинезитерапия към Центровете по остеопорозата, както и в подходящи бази в различни градове. Такива групи провеждат занимания в София още от 2000-та година. Началото бе поставено в Клиниката по ревматология, а днес подобни занимания са провеждат в болница “Токуда”, 28 ДКЦ и др.;
– кампании за определяне на личния риск от остеопороза – в рамките на няколко наши и международни проекти са проведени редица кампании за определяне на личния риск от остеопороза, включващи попълване на Едноминутния тест на Международната фондация по остеопороза и определяне на костната плътност на хората в риск от остеопороза. В тези кампании се включват десетки специалисти от областта на профилактиката на остеопорозата и специалисти по остеопороза. Получените данни стоят в основата на аргументацията на Националната програма по остеопороза и служат като основа да се реализира една от задачите от Националната програма – оценка на рисковите фактори за остеопороза;
– реализация на проектите “Ранно уведомяване на жените на 50 за риска от остеопороза”, “Остеопороза на работното място”, Летните морски лагери с курсове по кинезитерапия, ориентирани към рисковите групи;
– партньорство с МЗ при разработване на Националната програма за ограничаване на остеопорозата в България (2006-2010), базирана на 6-те ключови стъпки от Европейския план за действие в областта на остеопорозата. Този документ здравната администрация получи благодарение на членството на Асициация “Жени без остеопороза” в Международната фондация по остеопороза – мощна световна организация, обединяваща над 180 дружества от цял свят и покрепяща Европейския консултативен панел по остеопороза към Европейската комисия. Проектът за Национална програма беше предоставен за мнение на видни европейски специалисти по остеопороза и получи одобрението на Маркос Киприану – Комисар по здравеопазването при ЕК и на проф. Джулиет Компстън – председател на Консултативния панел по остеопороза при ЕК и член на борда на Международната фондация по остеопороза.
– пълноценно сътрудничество на пациентски групи със специалисти от Центровете по остеопороза (изградени от началото на 2007 г.), основани на европейските насоки за работа с пациентските организации.

 

Бъдещите намерения на Асоциация “Жени без остеопороза” са свързани с пълноценно сътрудничество с представители от правителствения и неправителствен сектор по социално значимия проблем остеопороза.

 

Асоциация “Жени без остеопороза” разполага с Приемен кабинет в Първа МБАЛ – София – бул. “П.Евтимий” № 38. За контакти и допълнителна информация тел. 980 5022 (вторник и четвъртък 14-16ч.) и 0895 866457