Меню Затваряне

Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Проф. Златимир Господинов Коларов – Председател на УС

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Проф. Рашо Колев Рашков

Проф. Румен Малинов Стоилов

Доц. Пламен Славов Кинов

Д-р Цветанка Петрова Петранова

Д-р Родина Несторова Личева

Проф. Михаил Ангелов Боянов

Д-р Камелия Иванова Гърбева

Д-р Екатерина Минчева Господинова