Меню Затваряне

Ревматолози

българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза

Уважаеми колеги,

За да бъдем полезни с тази информация на нашите пациенти, тя трябва да бъде актуална. Затова Ви молим да актуализирате своите данни, като последвате линка по-долу.

Актуализиране на контактите

УМБАЛ “ СВ. ИВАН РИЛСКИ “ – ЕАД КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ “УРВИЧ“ 13, 1612 СОФИЯ
Проф. Йордан Иванов Шейтанов, д.м.н.
Доц. Румен Малинов Стоилов, д.м.
Проф. Рашо Колев Рашков, д.м.н.
e-mail: prof_rashkov@hotmail.com 

Доц. Венета Д. Паскалева-Пейчева д.м.
Проф. Златимир Господинов Коларов, д.м.н.
Д-р Даниела Данаилова Димитрова, д.м.
Д-р Симеон Валентинов Монов, д.м.
e-mail: doctor_monov@yahoo.com

Д-р Иван Йорданов Шейтанов, д.м.
Д-р Пенка Иванова Бекярова
Д-р Цветанка Петрова Петранова
Д-р Любомир Маринов Маринчев
Д-р Валентина Симеонова Решкова

РЕВМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – “ФОКУС 5” “ УРВИЧ “ 13 А 1612 СОФИЯ
Д-р Наталия Маринова
GSM: 0888-573-536
e-mail: natmarinova@yahoo.com
Д-р Камелия Иванова Гърбева-Попова
GSM: 0887-800-738
Д-р Ренета Аурелова Димитрова
жк.” Младост – 1 “ – Полигона
бл.9, ет.11, ап.51, София
Д-р Калин Петров Димитров
жк. “ Младост 1 “- кв. “ Полигона “
бл.9, ет.11, ап.51, София
MBF: 048-990-989
Клиника по детска ревматология
СБАЛДБ – София
Бул. “ АКАД. ИВАН ГЕШОВ “ 11
1606 София, сл. ( 9523840 – 256 / 221
Д-р Димитрина Михайлова Михайлова
сл. ( 59-30-98 дир.) & к-ка: 9523840-256/221
Проф. Д-р Илия Н. Бойкинов – пенс.
GSM: 0888-778-859
e-mail: iliaboykinov@yahoo.com
Д-р Стефан Недев Стефанов
GSM: 0888-503-433
Д-р Калин Йорданов Лисички
GSM: 0888-681-710
Д-р Албена Любенова Телчарова
GSM: 0888-511-440
Д-р Мария Божидарова Петрова
GSM: 0889-846-523
e-mail: drvanmar@yahoo.com
Д-р Спаска Апостолова Найденова
GSM: 0888-969-845
ВОЕННО – МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
БУЛ. “ СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ “ 3
1606 СОФИЯ
Проф. Д-р Детелин Михайлов Димов
Д-р Бойчо Александров Опаранов
GSM: 0888-985-531
e-mail: oparanov@bgnet.bg
Д-р Райчо Райчев
Д-р Игнат Илиев Жутев
Доц. Д-р Тройчо Динев Троев, д.м.
Д-р Делина Иванова Георгиева
Специализация по ревматология
e-mail: magy@el-soft.com
ТРАНСПОРТНО-МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ
Доц. Д-р Антоанета Рангелова Тончева дм
GSM: 0887-833-171
e-mail: cypra@abv.bg
Проф. Д-р Димитър Пехливанов – пенс.
ОКРЪЖНА БОЛНИЦА
МБАЛ “ СВ. АННА “ АД
“ АКАД. ЕВ. ПАВЛОВСКИ “ 1
жк. “ МЛАДОСТ 1 “, 1113 СОФИЯ
Д-р Даниела Иванова Янева-Бичовска дм
GSM: 0888-336-846
e-mail: bichovski@bgnet.bg
ДКЦ
Д-р Анна Димитрова Ликсова
сл. адрес: 29-то ДКЦ – София
e-mail: liksova@yahoo.com
Д-р Мария Петрова Стамболова-Иванова
сл.адрес: 24-то ДКЦ – София – ЕООД
GSM: 088-378-485
e-mail: stambolova_m@abv.bg
Д-р Родина Несторова Личева
сл. адрес: 25-то ДКЦ – София – ЕООД
GSM: 088-813-435
e-mail: rodina_usd@yahoo.com
Д-р Стефан Карамфилов
МЦ “Орландовци”
ДРУГИ
Д-р Георги Петков Кътев
Медицинси институт – МВР – София
GSM: 0888-864-550
e-mail: g.katevmd@abv.bg
Д-р Екатерина Райкова
Медицинси институт – МВР – София
Д-р Райна Георгиева Накова
МБАЛ – “П. Евтимий” 35 – 9883631-в.347
( 62-27-02 )
Д-р Венета Ц. Доровска
ул. “ Младост 1 “ , бл.11, вх.А, ап.24
1784 София
GSM: 0888-253-118)
e-mail: v_dorovska@yahoo.com
Д-р Цветанка Борисова
Д-р Бонка Недева
бул. “ Столетов “ 67 А,
V МБАЛ –ЕАД
Ревмо-нефрологично отделение
Д-р Марина Петкова Дикова – н.с.I ст.
ул. “ Неофит Рилски “ 23
1000 София
( 87-97-10 )
Д-р Пламен Луканов
МЦ – Красно село, София
ул. “Хубча” 16
GSM: 0887 – 256-215
Д-р Виолета Тодорова Дачева, д.м.
GSM: 088-931-403
e-mail: doctor_dacheva@abv.bg

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ МАРИН ДРИНОВ “ 55
9002 ВАРНА


Доц. Д-р Димитър Стефанов Карастатев
ул. “ Парижка комуна “ № 6
9000 Варна
( 052 / 82-21-21 )

Д-р Таня Кирилова Шивачева
ул.” Братя Миладинови “ 60
ул. “ Карамфил “ бл.16, вх.В, ап.25
9000 Варна


Д-р Петя Вилхем Кирова
сл. адрес: Военноморска болница
Терапевтична клиника
GSM: 098-756-418
     

Д-р Даниела Цекова Димитрова
Медицински Университет
Катедра пропедевтика на ВБ
“ Марин Дринов “ 55-А
9000 Варна

Д-р Снежана Горева
ул.” Рали Мавридов “ 47
9000 Варна

Д-р Ани Михайлова Петкова
жк. “ Черно море “,
ул.” Дончо Стойков “ 10,
бл.” Черно море “, вх.А, ет.3
9650 Каварна

Д-р Боряна Върбанова
МУ – Марин Дринов  55

Д-р Мария Димитрова Миткова
Му – Варна к-ка по ревматология
     

Д-р Александра Василева Манушева
сл. адрес: ДКЦ  4 – ЕООД
бул. “ Цар Освободител “ 100
9000 Варна
GSM: 098-428-342
e-mail: sashamonamour@yahoo.com    

Д-р Росица Греченлиева
сл. адрес: МБАЛ “ Св. Марина “ ЕАД
ул. “ Христо Смирненски “ 1
9010 Варна
пейджер: 0179-257-252

Д-р Силвия Куцарова
МЦ “Еквита”
052 / 63 99 99
GSM: 0887 – 294 – 158
e-mail: dr_kutsarova@abv.bg   

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ
“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 1
5800 ПЛЕВЕН


Д-р Кирил Найденов Яблански
ул. “ Волов “ 39, бл.2-206, вх.В, ап.12
5800 Плевен
e-mail: kiril@livebg.net    

Д-р Красимира Младенова Стефанова
сл. адрес: ДКЦ 2 – ЕООД  Плевен
ул. “ Сан Стефано “ 1, ет.V, каб.70,
сл. 064 / 888-270
GSM: 0888-690-272
e-mail: krstefanova@abv.bg

ПЛОВДИВ

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ
“ВАСИЛ АПРИЛОВ“ 15 А
4000 ПЛОВДИВ
032 / 602-391


Проф. Д-р Панайот Цонков Солаков
бул.” Йорданка Чанкова “ 52
4000 Пловдив

Проф. Д-р Стефка Иванова Кузманова
бул. “ Панайот Савов “ 13
бул.” 9-ти септември “ 87, ап.8
4000 Пловдив

Д-р Емилия Димитрова Спасова
ул. “ Йосиф Шнитер “№ 2
4000 Пловдив

Доц. Д-р Мария Стоянова Панчовска
GSM: 088-602-381

Д-р Василка Тодорова Джерова
ул. “ Скопие “ 17, бл.15-20, вх.В
4004 Пловдив
Катедра Педиатрия и Мед.генетика
032-678-574

Д-р Христо Димитров
ул.” Георги Кирков “ 29, ет.3
4000 Пловдив
Д-р Валерия Тодорова Славова
ул.” Димитър Страшимиров “ 19, ап.1
4002 Пловдив
e-mail: valerya_slavova@dir.bg 

Д-р Стоян Андреев Андреев
ул. “ Захари Княжевски “ 9
4002 Пловдив
e-mail: st.andreev@mail.bg 
     
Д-р Юлий Анков Спасов
сл. адрес: ДКЦ 2 – ЕООД
GSM: 0888-643-332
e-mail: spasov_md@mail.bg 
     
Д-р Асен Николаев Атанасов
GSM: 088-223-693
e-mail: asen@mail.bianet.net 
atanassov_assen@hotmail.com 

Д-р Димитър Пенев
e-mail: d_penev@hotmail.com    

Д-р Анастас Баталов, д.м.
e-mail: abatalov@hotmail.com    

Д-р Иван Горанов
e-mail: tedredbad@yahoo.com

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
“ АРМЕЙСКА “ 11
6000 СТАРА ЗАГОРА
042 / 2819-390


Д-р Таня Ангелова Алексиева
GSM: 098-512-640
e-mail: tani_63@abv.bg 

Д-р Стоянка Георгиева Владева д.м.
сл. адрес: УБ – гр. Ст. Загора
II Вътрешна к-ка
Коренсп.: 6003, Ст.Загора, ПК 70
сл. 042 / 28-19-390
GSM: 087-409-723
e-mail: dr vladeva@hotmail.com 
e-mail: osteosz@abv.bg 

Д-р Мариана Иванова Гойчева
GSM: 088-429-245
сл. 042 / 2819-382, 381
e-mail: mariana_ig@abv.bg 
     

Д-р Силвия Георгиева Иванова-Желева
0887-697-873
e-mail: vladisil@abv.bg    

Д-р Мария Маринова Данчева
GSM: 088-691-366

 
 

ОБЕДИНЕНА РАЙОННА БОЛНИЦА
ЖК. “ ЗОРНИЦА “
8000 БУРГАС


Д-р Борислава Борисова Паунова
сл. адрес: бул. “ Ст. Стамболов “ 132
п-ка “ Бургас “ к-т №7
GSM: 0888-780-747
     
Д-р Иван Николаев Казмин
сл. адрес: МБАЛ – Бургас АД Кардиологично отделение,
бул. “ Стефан Стамболов “ 73
8000 Бургас
GSM: 098-457-493