Меню Затваряне

Летни ревматологични дни 2024, 31 май – 2 юни 2024 г., хотел Правец Хаят

 

 

ПРОГРАМА 

31 МАЙ (петък)

 

13:30 – 20:00 Регистрация 

Медицинска изложба 

15:30 – 15:45 Официално откриване 

15:45 – 18:30 Пленарна сесия „ОСТЕОАРТРОЗА

Модератори: Проф. Зл. Коларов, Проф. Н. Николов
15:45 – 16:00 „От Aspirin до JAC-инхибитори“  Зл. Коларов

16:00 – 16:15  Вътреставният обезитет – как да го оценим и каква е ролята му в развитието на остеоартрозата.  П. Тодоров

16:15 – 16:30 Терапевтичен ефект и профил на безопасност на вътреставното приложение на автоложен серум при пациенти с остеоартроза на колянна става  Г. Котов

16:30 – 16:45 Диагностична стойност на ставната пункция при перипротезна инфекция на тазобедрената става. А. Панев, П. Кинов.

16:45 – 17:15 Сателитен симпозиум Berlin – Chemie  „Хиперурикемия и бъбрек“

М.  Христова

17:15 – 17:30 Кафе пауза

17:30 – 17:45 Комплексен подход при лечение на пациенти с хиперурикемична нефропатия. С. Стайкова, В. Маджова, Е. Паскалев, Д. Стайков

17:45 – 18:00 Приложение на биологично активно стъкло при лечение на костно-ставни инфекции. П. Кинов

18:00 – 18:15 Роля на имплантите от порозен материал за реконструкция на масивни костни дефекти. П. Кинов

18:15 – 18:30 Ендофенотипове на първичната коксартроза става в българската популация над 60 години и клиничното им значение. Л. Сапунджиев

18:30 – 18:45 Българският опит с инжекционен колаген Guna MDs при раменен периартрит. Р. Несторова, Цв. Петранова

18:45 – 19:15 Сателитен симпозиум Eli Lilly

19:15 – 19:35 Фирмена презентация Organon

20:00 Вечеря 

1 ЮНИ (събота)

08:30 – 19:00 Регистрация 

Медицинска изложба 

09:00 – 10:00 Пленарна сесия „Възпалителни ставни заболявания

Модератори: Проф. С. Монов, Доц. И. Шейтанов

09:00 – 09: 15 Съвременни терапевтични стратегии при възпалителните ставни заболявания. Р. Шумналиева

09:15 – 09:30 Профилът на пациента, подходящ за лечение с Il-23 инхибитор. И. Жекова

09:30 – 09:45  Съвременни перспективи на мускулно-скелетната ултрасонография. П. Ерменчева

09:45 – 10:00 Дискусия

10:00 – 11:00 Сателитен симпозиум  Pfizer

11:00 – 11:15 Кафе пауза  

11:15 – 11:45 Сателитeн симпозиум  AbbVie

11:45 – 12:40  Пленарна сесия „Мускулоскелетен ултразвук

Модератори: Проф. А. Баталов, д-р Р. Несторова

11:45-12:05 Ultrasound in psoriatic arthritis: a journey through disease diagnosis and management. Esperanza Naredo

12:05-12:25 Spondyloarthritis: Understanding Enthesitis and Dactylitis. Ingrid Moller.

12:25 -12:40  Високочестотната ултрасонография в прецизната диагностика на остеоартрозата на колянната става. П. Тодоров

12:40-13:10 Сателитен симпозиум Johnson%Johnson

13:10 – 14:10 Обяд

14:10 – 14:40 Сателитен симпозиум Novartis

14:40 – 16:00 Пленарна сесия „Остеопороза

Модератори: Проф. Р. Рашков, доц. Ц. Петранова

14:40 – 14:55 Алгодистрофия – основни принципи в диагностика и лечение. Д. Калинова

14:55- 15:10 Остеопороза при мъже. С. Фанди

15:10 – 15:25 Сравнение на костната плътност и Индекса на чупливост на проксимален фемур между групи с остеопорозен фрактурен риск, изследвани с радиочестотна ехографска мултиспектрометрия. Е. Бишоф, Ф. Бишоф, С. Владева, Н. Кирилов

15:25- 15:40 Защо Denosumab  при карцином на гърдата? В. Попова

15:40 – 16:00 Pain generators of the spine and the different modalities of treatment. Rachna Varma.

16:00 – 16:15 Кафе пауза 

16:15 – 16:35 Фирмена презентация Amgen

16:35 – 17:05 Сателитен симпозиум Astra Zeneca

17:05 – 18:10 Пленарна сесия „Системни заболявания на съединителната тъкан

Модератори: проф. М. Генева-Попова, доц. Р. Каралилова  

17:05 – 17:20 Нови терапевтични стратегии при системен лупус еритематодес. В. Решкова

17:20 – 17:40  SLE and pregnancy. Tripti Sharan

17:40 – 17:55 Синдром на Рейно – клиникоимунологични характеристики и особености в патогенетичните и патофизиологичните прояви, асоциирани с повишен сърдечно-съдов риск. Б. Железарова

17:55 – 18:10  Дискусия

18:10 – 18:40 Сателитен симпозиум MSD

18:40 – 19:10  Сателитен симпозиум UCB

20:00 Вечеря 

2 ЮНИ (неделя)

08:30 – 12:30 Регистрация 

Медицинска изложба 

09:00 – 12:00 Пленарна сесия „Клинични случаи

Модератори: проф. С. Владева, д-р Р. Шумналиева

09:00 – 09:15 Дистонична камптокормия – клиничен случай.  И. Първова, И. Шейтанов

09:15 – 09:30 Ревматологът като арбитър в диагностичния пъзел на неясното фебрилно състояние. П. Ерменчева

09:30-09:45 Терапевтични предизвикателства в лечението на болката при коморбидни болни с остеоартроза – клинични случаи (2 клинични случая) Г. Котов

09:45 – 10:00 Анкилозиращ спондилартрит, периодична средиземноморска треска и лечение с Enbrel Ст. Димитров, Д. Калинова и Зл. Коларов

10:00 – 10:45 Синдром на Рейно – случаи от клиничната практика. Синдром на Рейно и: изява на Първична билиарна цироза, Яйчникова поликистоза, Карцином на бял дроб. Б. Железарова

10:45 – 11:00  Зад „маската“ на хепатит С вирусна инфекция – случай от клиничната практика. Д. Калинова

11:00 – 11:30 Дискусия

12:00 – 12:30 Закриване.