Меню Затваряне

Летни ревматологични дни 30 юни – 2 юли 2023 г.

Летните ревматологични дни ще се проведат в хотел Правец Хаят в периода 30 юни – 2 юли 2023 г.

Във форума ще участват и  лектори от съпътстващи специалности. 

ФИНАЛНА ПРОГРАМА НА ЛЕТНИ РЕВМАТОЛОГИЧНИ ДНИ

30 юни 2023 (петък)

13:30 – 20:00  Регистрация

                     Медицинска изложба 

15:00 – 15:45  Официално откриване. Общо събрание

15:45 – 16:55  Пленарна сесия

Модератор:  Проф. Зл. Коларов, д-р Р. Несторова

15:45 – 16:00   Ролята на агенцията „Медицински надзор“ в системата на здравеопазването

Р. Коларов

16:00 – 16:15   Семейни лекари и ревматолози – проблеми на колаборацията  Н. Брънзалов

16:15 – 16:30  Защо закъснява диагнозата на възпалителните ревматични болести в доболничната помощ или как да променим стереотипите  И. Казмин

16:30 – 16:45  Ноцицептивна и невропатна болка в ревматологията В. Решкова

16:45 – 17:15  Сателитен симпозиум Berlin-Chemie/A. Menarini

Хиперурикемия, подагра – терапевтични решения

д-р Валентина Решкова

17:15 – 17:35 Фирмена презентазия Astra Zeneca

Терапевтични възможности при системния лупус еритематозус и ролята на интерферон тип 1 в патогенезата на заболяването

Лектор: д-р Руска Шумналиева 

17: 35 – 17:45 Кафе Пауза

17:45 – 18:15 Сателитен симпозиум MSD

Терапевтично постоянство- ефeктивност и безопасност в лечението на ревматологичните заболявания

Доц. Цветанка Петранова

18:15 – 18:35  Фирмена презентазия Organon

Добрите стари приятели Fosavance и Arcoxia

Проф. Зл. Коларов

18:35 – 19:35 „Митко“ – Медицински документален филм
сценарист: проф. Зл. Коларов, режисьор В. Фиданова-Коларова

 01 юли 2023 (събота)

08:30 – 19:00 Регистрация                  

Медицинска изложба

08:30 – 09:45   Пленарна сесия  – Възпалителни ставни заболявания част I

                    Модератори: Проф. С. Монов, Доц. И. Шейтанов

08:30 – 08:45    Ревматоиден артрит – ремисия И. Шейтанов

08:45 – 09:00   Епигенетика при Ревматоиден артрит Р. Шумналиева

09:00 – 09:15  Преглед на актуализираните дефиниции за гръбначни лезии от МРИ при акс СпА М. Иванова, Р. Стоилов

09:15 – 09:30  За, или против JAK инхибиторите при лечение на ВСЗ- настояще и бъдеще И. Горанов

09:30 – 09:45  Аксиален СпА v/s аксиален ПсА А. Копчев

09:45 – 10:15 Сателитен симпозиум Janssen

IL-23 инхибиция – изцяло човешко моноклонално антитяло с доказана ефикасност при пациенти с неуспех от лечение с анти TNF инхибитори.  

Модератор и лектор: доц. И. Шейтанов

Лектор: проф. С. Монов

10:15 – 10:30  Кафе пауза

10:30 – 11:30  Сателитен симпозиум Pfizer

След 25 години разработване и клинични изпитвания, познаваме ли JAK инхибиторите?

Модератор: доц. Иван Шейтанов

Гледната точка на фармаколога – проф. Георги Момеков

Гледната точка на ревматолога – д-р Родина Несторова

11:30 – 12:15   Пленарна сесия  – Възпалителни ставни заболявания част II

                   Модератори: Проф. С. Монов, Доц. И. Шейтанов

11:30 – 11:45  Микробиом при възпалителни ставни заболявания И. Жекова

11:45 – 12:00  Очни промени при възпалителни ставни заболявания  М. Генева-Попова

12:00 – 12:15  Регенеративната терапия, като компонент от комплексното лечение на синдром на ротаторния маншон Пл. Ерменчева, Г. Котов, Ц. Петранова, Р. Рашков

12:15 – 12:45   Фирмена презентация Abbvie 

SKYRIZI – нови хоризонти в лечението на ПсА

Модератор: проф. С. Монов

Лектори:  доц. Цв. Петранова и доц. И. Шейтанов

12:45 – 14:00   Обяд

14:00 – 14:30    Сателитен симпозиум Novartis

Модератор: Доц. Цветанка Петранова

В СВЕТА НА ЮИА (ERA&JPsA)

Проф. Стефан Стефанов

IL-17 ЦИТОКИНОВА СИСТЕМА – МИСТЕРИЯ И РЕАЛНОСТ

Проф. Златимир Коларов

14:30 – 15:45    Пленарна сесия Остеопороза част I

                 Модератори: Проф. Р. Рашков, Доц. Ц. Петранова

14:30 – 14:45  Лечение на ОП  Н. Темелкова, П. Попиванов

14:45 – 15:00   Остеопороза при някои ендокринни заболявания – диагностични и терапевтични проблеми Р. Ковачева

15:00 – 15:15    Вторичен  хиперпаратиреоидизъм и кост П. Попиванов, Н. Темелкова

15:15 – 15:30  Остеодензитометрия М. Боянов

15:30 – 15:45    Хипофосфатемичен рахит (трудната диагноза и още по-трудно лечение) Анна-Мария Борисова, Йордан Влахов, Seiji Fukumoto, Yuichiro Shimizu, Радина Иванова, Тодор Захариев

15:45 – 16:15 Сателитен симпозиум Amgen

Кога, как и колко дълго да лекуваме и проследяваме остеопорозата?

Лектори –  Проф. Анна Мария Борисова и Проф. Михаил Боянов

Нови методи и изследвания, които ни дават нови познания за проблема с фрактурите!

Проблем ли е лечението на остеопорозата?

16:15 – 16:30  Кафе пауза

16:30 – 18:35    Пленарна сесия Остеипороза – част II

Модератори: Проф. Р. Рашков, Доц. Ц. Петранова

16:30 – 16:45    Между остеопороза или остеомалация – тънка червена линия или зоната на здрача? А. Шинков

16:45 – 17:00   Остеосаркопения С. Ламбова

17:00 – 17:15    Диференциална диагноза на болката в гърба  Р. Рашков, Д. Калинова

17:15 – 17:25 Нови аспекти в откриването на фрактури с радиочестотна ехографска мултиспектрометрия (REMS) Фабиан Бишов, Никола Кирилов, Елена Бишоф, Стоянка Владева 

17:25 – 17:35 Ултразвукова оценка за чупливост: иновативен подход за оценка на остеопороза. Първи данни за България Елена Бишоф , Фабиан Бишоф, Никола Кирилов, , Стоянка Владева

17:35 – 17:45 Влияние на телесния състав върху костната минерална плътност измерена чрез DXA  на цяло тяло М. Николов

17:45 – 18:05  Фирмена презентация Валентис  

18:05 – 18:15 Възможности на новите технологии при ставно протезиране П. Кинов

18:15 – 18:25 Дебридман и иригация за запазване на инфектираната артропластика П. Кинов, А. Панев

18:25 – 18:35 Бифосфонатна остеонекроза на челюстните кости  Р. Коларов

18:35 – 18:55  Сателитен симпозиум  UCB

Модератор: Проф. Симеон Монов

CIMZIA® – различният анти-TNF за НЕЯ

CIMZIA® – различният анти-TNF за НЕЯ. Клинично поведение и съображения при лечение на жени в детеродна възраст с хронични ревматични  болести (axSpA, PsA, RA)

Доц. Иван Шейтанов

CIMZIA® – оптимизиране на резултатите от лечението при пациенти с аксиален спондилоартрит

Доц. Цветанка Петранова

 20:00    Вечеря

02 юли 2023 (неделя)

         Медицинска изложба

08:30 – 10:15 Пленарна сесия 

Модератори: М. Генева- Попова, С. Ламбова

08:30 – 08:45 Диагностични и терапевтични стратегии при фибромиалгия В. Решкова

08:45 – 09:00  Неоперативно нефармакологично лечение на остеоартрозата Ц. Георгиев

09:00 – 09:15 Повишено ниво на С3 в синовиална течност при болни с активирана гонартроза като диагностичен и терапевтичен таргет  И. Момчева

09:15 – 09:30 Още възможности за лечение на трудно заздравяващи некротични улцерации Ц. Йонева, Я. Здравкова, Г. Котов, Р. Рашков, Ив. Шейтанов

09:30 – 09:45 Възможна ли е дието терапия при възпалителните ставни заболявания? М. Николова

09:45 – 10:00 Актуални проблеми в рехабилитацията на възпалителните ставни заболявания Т. Ангелова

10:00 – 10:15 Частично колянно ендопротезиране В. Стефанов

10:15 – 10:45  Сателитен симпозиум Pharmaselect

Колхикум Дисперт – ефективност и безопасност

Проф. Зл. Коларов

10:45 – 11:00 Кафе-пауза

11:00 – 12:30   Сесия Клинични случаи

Модератори; Н. Николов, Ц. Георгиев

 11:00 – 11:07  EMEUNET – мисия, възможности и инициативи Р. Дачева

11:07 – 11:14 Рабдомиолиза с остро начало – първа изява на дълбоко скритата неоплазия  Г. Котов, Ц. Петранова

11:14 – 11:21 Проксимална мускулна слабост – по пътя на диагнозата  И. Жекова, Р. Дачева

11:21 – 11:28 Мъж със склеродермия, но без системна склероза. Диференциална диагноза А. Маринков

11:28 – 11:35 Клиничен опит с дермато- и полимиозит  П. Петева, Р. Ганчева

11:35 – 11:42 Паранеопластични полимиозити и дерматомиозити – предизвикателства в диагнозата и лечението  Х. Ахмедова 

11:42 – 11:49 Артериит на Такаясу, асоцииран с автоимунен синдром, индуциран от адюванти Д. Симеонова

11:49 – 11:56 Фамилен студов антиинфламаторен синдром като част от спектъра на криопириновите инфламазомопатии Ж. Димова

11:56 – 12:03 Остеопороза на бременността Д. Петрова

12:03 – 12:10 Остеопороза с комплексна генеза при млад мъж – диференциална диагноза и поведение Л. Лилова

12:10 – 12:17 Костна минерална плътност след  лечение на първичен хиперпаратиреоидизъм – случаи от клиничната практика  И. Янкова

12:17   Официално закриванe 

Условия за участие

Във форума могат да участва само медицински специалисти след предварително заплатена такса участие.
Такса участие – 320 лв без ДДС.

За регистрация, хотелско настаняване и обща инфорамция, моля обърнете се към Брандеа ЕООД
Лице за контакт: Полина Илиева
0899196405, polina@brandea-bulgaria.com