Меню Затваряне

ВТОРИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ФОРУМ

24 – 26 юни 2022 г., Международен конгресен център, гр. Бургас

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Втори интердисцилинаренфорум, организиран от Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза.

Запознайте се с предварителната програма и условията за участие.

Очакваме Ви!

БМДОО

ПРОГРАМА

„ВТОРИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН РЕВМАТОЛОГИЧЕН ФОРУМ“

Бургас, 24-26.06.2022 г.

 

24 ЮНИ 2022

15:50 – 16:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

 

Сесия ОСТЕОПОРОЗА

Модератор Доц. Ц. Петранова, доц. Н. Николов

16:00 – 16:20  ОСТЕОПОРОЗА – ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ. НОВОСТИ. (доц. Цв. Петранова)

16:20 – 16:40  ПЛЕЙОТРОПНИ ЕФЕКТИ НА ВИТАМИН Д. (Проф. Р. Рашков)

16:40 – 17:00 Особености на лечението на остеопорозата при пациенти с хиперпаратиреоидизъм. (А. Шинков)

17:00 – 17:15 Българският опит с нискодозови цитокини при остеопения. (Д-р Несторова)

17: 15- 17: Фирмена презентация „Валентис“: „Ефективна нутрацевтична профилактика на остеопорозата при пациенти с постменопаузална остеопения“ (Д. Арменчева)

17:35 – 17:50 Честота на ниска костна минерална плътност при пациенти с първичен хиперпаратиреоидизъм. (И. Янкова, А. Шинков, Р. Ковачева)

17:50 – 18:05  Костна минерална плътност при лица с нормален индекс на телесната маса и при наднормено тегло (1,2Мартин Николов3,4Севдалина Ламбова, 1,2Николай Николов)

 18:05–18:20 Остепоротичните фрактури в клиничната практика. (Р. Кастелов Клиника по ортопедия и травматология, Медицински институт, МВР, София)

18:20–19:05 Сателитен симпозиум (Berlin-Chemie/A. Menarini)

20:00    Вечеря

 

25 ЮНИ 2022

Сесия ОСТЕОАРТРОЗА

Модератор: проф. Р. Стоилов, доц. Ц. Георгиев

09:00 – 09:20 Водеща лекция – Новости в етиопатогенезата, диагностиката и лечението на остеоартроза (Цветослав Георгиев, Симона Богданова, Георги Герганов, Росина Моралийска, Таня Шивачева)

09:20 – 09.50 Остеоартрозата в ехото на вълните (Родина Несторова)

09-50 – 10:10 Основни коригируеми фактори при остеоартроза и остеопороза. Механотрансдукция в костната и хрущялна тъкан. (А. К. Ангелов, Ц. Георгиев, М. Иванова )

10:10 – 10:40 Сателитен симпозиум (Abbvie)

10:40 – 11:10 Сателитен симпозиум (Amgen)

11:10 – 11:30  КАФЕ ПАУЗА

11:30 – 12:30 Сателитен симпозиум (Boehringer Ingelheim)

 

12:30 – 13:30 ОБЯД

 

Сесия ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – първа част

Модератор: доц. И. Шейтанов, доц. Р. Каралилова

13:30 – 13:50 БИОЛОГИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ МОЛЕКУЛИ – ЕПОХА В ЛЕЧЕНИЕТО НА АВТОИМУННИТЕ ИНФЛАМАТОРНИ РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (Николай Стоилов, Мариана Иванова, Румен Стоилов, Владимира Бояджиева)

13:50 – 14:10  ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В РЕВМАТОЛОГИЯТА. (Проф. Ал. Баталов) 

14:10 – 14:30  РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ И МИТОХОНДРИАЛНА ДИСФУНКЦИЯ. (Доц. Р. Каралилова)

14:30  – 14:45  Rinvoq – първи резултати от реалната клинична практика ( Р. Моралийска, С. Богданова, Св. Димитров, Г. Герганов, Св. Христова, Цв. Георгиев, Т. Шивачева)

14:45 – 15:00 Коморбидност между ревматични и сърдечно-съдови заболявания. (В. Решкова)

15:00 – 15:30 Сателитен симпозиум (Pfizer)

15:30 – 16:00 КАФЕ ПАУЗА

 

Сесия ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – Втора част

Модератор: проф. А. Баталов, доц. Т. Шивачева

16:00 – 16:15 CEUS – Референтен метод за оценка на болестна активност при възпалителни ставни заболявания. (П. Ерменчева)

16:15 – 16:35 АКСИАЛНИЯТ СПОНДИЛОАРТРИТ И ДИФУЗНАТА ИДИОПАТИЧНА СКЕЛЕТНА ХИПЕРОСТОЗА ВЪВ ФОКУСА НА ПРАВИЛНАТА ДИАГНОЗА (Владимира Бояджиева, Румен Стоилов, Александър Ангелов, Мариана Иванова, Николай Стоилов)

16:35 – 16:50 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА МОДЕРНА ТЕРАПИЯ В РЕВМАТОЛОГИЯТА (Ива Първова1, Жорж Шопов2, Емил Христов2, Цветомир Делийски2)

16:50 – 17:00 Клиничен случай на бързопрогресираща деструктивна коксопатия при пациент с ревматоиден артрит. (Г. Герганов , Ц. Георгиев, Т. Шивачева)

 

Сесия КРИСТАЛНИ АРТРОПАТИИ

модератор: проф. Зл. Коларов, проф. М. Иванова

17:05 – 17:25 Водеща лекция – КРИСТАЛНИ АРТРОПАТИИ – ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ. НОВОСТИ (проф. Зл. Коларов)

17:25 – 17:45 „Новости в лечението на пациентите с висок сърдечносъдов риск и инфламаторни заболявания.“ (А. Постаджиян)

17:45 – 18:15 Сателитен симпозиум (Novartis)

18:15 – 18:55 – Медицински документален филм „Забрава“

20:00 Вечеря

 

26 ЮНИ 2022

Сесия Системни заболявания на съединителната тъкан. Varia.

Модератор: проф. Р. Рашков, доц. М. Генева-Попова

09:00 –  09:15 Различни терапевтични режими при болни с ANCA асоцииран  васкулити – опит на клиниката по ревматология, гр. София (д-р Цв. Йонева, проф. Р. Рашков, доц. Ив. Шейтанов)

09:15 – 09:30 Влиянието на базисната терапия при Ревматологичните заболявания върху тежестта на протичане на COVID-19 инфекцията. (Д-р Маринков)

09:30 – 09:45 Корелация на мускулно-скелетната болка с тревожно-депресивните симптоми при  пациенти с COVID-19. (Богданова-Петрова, Ц. Георгиев, Т. Шивачева)

09:45 – 10:00 Приложение на УЗД при изследване на слюнчени жлези. (Д. Йорданова, Ц. Петранова)

10:00 – 10:15 Клиничен случай на пациент с MDA5-асоцииран дерматомиозит (С. Фанди, Г. Котов, А. Копчев, Ц. Петранова)

10:15 – 10:30 Необичаен дебют на СЛЕ с неврологично ангажиране. (Г. Котов, Ц. Петранова)

10:30 – 10:45 Лечение на калциращ тендонит на рамото с лаваж и аспирация под ехографски контрол (Пл. Тодоров)

10:45 – 11:05 Фирмена презентация АстраЗенека – „Ролята на интерферон тип I в патогенезата на системния лупус еритематозис“

 

12:00    ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОСТЕРИ

  1. Клиничен случай на пациент с прогресивна супрануклеарна парализа – от симптома до диагнозата Ж.Димова, В.Бояджиева, Н.Стоилов, Р.Стоилов Клиника по ревматология, УМБАЛ “Св. Иван Рилски” – София, България
  2. Клиничен случай на пациентка с агресивен ревматоиден артрит с рядка белодробна изява на болестта. Сонер Емин , Вл. Бояджиева , Н. Стоилов, Р. Стоилов Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”

РЕГИСТРАЦИЯ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

Регистрационна такса – 320 лв без ДДС

Включва: достъп до медицинска изложба, достъп до пленарната зала, делегатски материали, кафе-паузи, обяди и вечери.

На Форума могат да присъстват само медицински лица.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, възможности:

Възможностите за хотелско настаняване са изчерпани.

За регистрация, хотелско настаняване и обща информация – Брандеа ЕООД

Лице за контакт: Полина Илиева, 0899196405, polina@brandea-bulgaria.com